^Powrót na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Informacje

INFORMUJEMY, ŻE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 PRZEDSZKOLE PROWADZI NABÓR  DO NOWO UTWORZONEJ GRUPY DZIECI 2 - 2,5-LETNICH
W PRZEDSZKOLU PRZY ULICY ŚLĄSKIEJ 1B W LĘBORKU. O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!


PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ DZIECI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.


KONTAKT   887364555, 603588366

TELEFONY BEZPOŚREDNIO NA SALE PRZEDSZKOLNE:

Ul. Tczewska 7a tel.785 268 443

 

Ul. Śląska 1b      tel. 603 232 699

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata ( fb- Sala Doświadczania Świata Tęczowa Kraina Lębork lub Snoezelen Lębork)

Dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oferujemy: Integracja sensoryczna, Profilaktykę i Terapię Logopedyczną, Zajęcia z Oligofrenopedagogiem, zajęcia z pedagogiem, zajęcia z psychologiem ,Terapię Słuchową Tomatisa,  Terapię Snoezelen w Sali Doświadczania Świata, Terapię NeuroTaktylna, Dogoterapia. Możliwość opłaty dodatkowych zajęć specjalistycznych ( po indywidualnym uzgodnieniu).
Zajęcia prowadzone są także przy pomocy tablic interaktywnych, robotów edukacyjnych, różnymi metodami pracy.

 TERAPIE WŁĄCZNIE Z TERAPIĄ TOMATISA PROWADZONE BĘDĄ DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA "Tęczowa Kraina" NIEODPŁATNIE.


Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 przedszkole będzie czynne cały rok z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych oraz dni okołoświątecznych.

W miesiącu lipcu otwarte będzie przedszkole przy ul. Tczewskiej 7a, do którego zapraszamy naszych przedszkolaków z ul.Śląskiej 1b. W miesiącu sierpniu czynna będzie placówka przy ul. Śląskiej 1b, gdzie miło nam będzie gościć dzieci z ul. Tczewskiej 7a. Godziny otwarcia- lipiec 6.30-17, sierpień 6.30-17.

Serdecznie zapraszamy.
Pozdrawiamy!


Trwa nabór przedszkolaków na rok 2018/2019 do naszych dwóch placówek - przedszkola przy ulicy Tczewskiej 7a oraz  przedszkola przy ulicy Śląskiej 1 b. Przedszkole przy ulicy Śląskiej mieści się w pięknym budynku z wielkim ogrodem.
Ponad 2 tys. metrów zieleni do dyspozycji dzieci! Przedszkole przy ulicy Tczewskiej zlokalizowane jest wśród zieleni terenu rekreacyjnego. ZAPRASZAMY!!!


Zapewniamy:

- Wykwalifikowaną kadrę z kilkoma specjalnościami
- Grupy od 16 do 19 osób - ulica Śląska i do 25 - ulica Tczewska
- Język angielski - pięć razy w tygodniu prowadzony dwa razy dziennie przez dwóch nauczycieli
- język włoski - raz w tygodniu
- Logopeda- profilaktyka i terapia - według indywidualnych potrzeb dziecka o czym decyduje specjalista logopeda
- Rytmika
- Sensoplastyka 

- Robotyka

- Zajęcia teatralne
- Profilaktyka stomatologiczna ( dwa razy w roku)

- Dogoterapia
- Bajkoterapia
- Tańcząca Mandala
- Chusta Klanza
- Zajęcia z Klaunem
- Rzeźbienie i modelowanie w glinie
- Kształtowanie poszanowania dla przyrody
- Religia
- Metoda N.CH. Knillów Dotyk i Komunikacja
- Metoda Dobrego Startu
- Terapia Motoryki Małej i Dużej
- Edukacja i Rehabilitacja Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną
- Metoda Globalnego Czytania

- Integracja Sensoryczna ( dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

- Terapia i zajęcia Snoezelen ( dla wszystkich)

- Terapia NeuroTaktylna (dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

Dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym: sensoplastyka, logopedia, terapia Snoenzelen ,terapia Tomatisa, Integracja sensoryczna, terapia NeuroTaktylna.
Zajęcia prowadzone są także przy pomocy tablic interaktywnych. TERAPIE WŁĄCZNIE Z TERAPIĄ TOMATISA PROWADZONE BĘDĄ DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA "Tęczowa Kraina" NIEODPŁATNIE.


Godziny otwarcia: 6.30- 17.00 - ulica Śląska, 6.30-17.30 - ulica Tczewska
Opłata stała wraz z wszystkimi zajęciami wynosi 295 zł. Przyjmujemy dzieci w wieku 2 - 6 lat oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
Zapraszamy!
Kontakt 887364555, 603588366


WITAMY!
Serdecznie Witamy na stronie Prywatnego Przedszkola Językowego "Tęczowa Kraina" w Lęborku. Oferujemy bogaty program zajęć, inspirujących dzieci do emocjonalnego zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.
Dbając o prawidłowy rozwój młodego człowieka, zapewniamy liczne zajęcia dodatkowe.
Prywatne Przedszkole Językowe "Tęczowa Kraina" to miejsce wyjątkowe, zapewniające każdemu dziecku komfort i bezpieczeństwo.

Przedszkole przyjmuje dzieci trzyletnie i czteroletnie!

W uzasadnionych przypadkach także 2-latki.

PROWADZIMY RÓWNIEŻ ODDZIAŁ ZEROWY DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH I SZEŚCIOLETNICH.

JESTEŚMY PIERWSZYM PRZEDSZKOLEM W POLSCE, KTÓRE ZOSTAŁO OBJĘTE PATRONATEM CENTRUM CHEMII W MAŁEJ SKALI DZIAŁAJĄCEGO PRZY PRACOWNI DYDAKTYKI CHEMII UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU!

ZAPRASZAMY!PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZOSTAŁO OBJĘTE BADANIEM PODCZAS EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PRZEZ WIZYTATORÓW Z KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU.PRAGNIEMY PODKREŚLIĆ, ŻE UZYSKALIŚMY POZIOM B, OZNACZAJĄCY WYSOKI STOPIEŃ WYPEŁNIANIA WYMAGAŃ PRZEZ PLACÓWKĘ.

PODCZAS EWALUACJI OBSERWOWANO ZAJĘCIA, PROWADZONO WYWIADY I ANKIETY Z RODZICAMI,PRZEDSTAWICIELAMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH INSTYTUCJI ORAZ Z PRACOWNIKAMI PRZEDSZKOLA.

STWIERDZONO, ŻE NASZA PLACÓWKA JEST BEZPIECZNA, DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA WYSOKIM POZIOMIE, SĄ AKTYWNE. W PRZEDSZKOLU RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE, FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH, SPRAWOWANY JEST WEWNĘTRZNY NADZÓR PEDAGOGICZNY, PRZEDSZKOLE MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE.

ZA UDZIAŁ W ANKIETACH I WYWIADACH PRAGNIEMY BARDZO PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM RODZICOM NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW, PRZEDSTAWICIELOM RÓŻNYCH INSTYTUCJI, PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA ORAZ NASZYM PRZEDSZKOLAKOM:)

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z RAPORTEM Z EWALUACJI!

Wyniki ewaluacji


TYLKO U NAS BEZPŁATNA PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA!

BEZPŁATNE ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

LICZNE ZAJĘCIA ZARÓWNO DLA DZIECI ZDROWYCH JAK I DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

PACZKI ŚWIĄTECZNE W RAMACH OPŁATY STAŁEJ (RODZIC NIE PONOSI Z TEGO TYTUŁU DODATKOWYCH KOSZTÓW)!

PREZENTY URODZINOWE FUNDOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE DLA KAŻDEGO PRZEDSZKOLAKA!


INTENSYWNA NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH- ANGIELSKIEGO I WŁOSKIEGO!

JĘZYK ANGIELSKI PROWADZONY JEST PIĘĆ RAZY W TYGODNIU W RAMACH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DWA RAZY DZIENNIE PRZEZ DWÓCH NAUCZYCIELI ORAZ DODATKOWO DWA RAZY W TYGODNIU . NAUKA I ZABAWA PROWADZONA TAKŻE PRZEZ WOLONTARIUSZY Z WŁOCH I FRANCJI!

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM ( WEDŁUG INDYWIDUALNYCH POTRZEB)


Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.
Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby.
Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej.
Wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.
Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka.
Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Prowadzimy bezpłatna profilaktykę stomatologiczna.

Posiadamy bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Podczas zajęć zapewniamy wszechstronny rozwój dziecka oraz odkrywanie zainteresowań i talentów podopiecznych. Ogromną uwagę przywiązujemy do zdrowego odżywiania. Kładziemy nacisk na to aby dzieci spędzały aktywnie czas na świeżym powietrzu w formie zabaw i spacerów.


Opłaty
Rodzice nie płacą komitetu rodzicielskiego.
Czesne za miesiąc wynosi 295 PLN + 7 złotych dziennie na posiłki ( śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek). Czesne ( w całości) opłacane jest z góry, przelewem do piątego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola.
Zajęcia dodatkowe są bezpłatne.
Szczegółowe warunki współpracy Rodziców z Przedszkolem "Tęczowa Kraina" precyzuje umowa o świadczeniu usług na rok bieżący. Każda istotna zmiana wprowadzana jest za pomocą aneksu

Rodzice proszeni są o przygotowanie Wyprawki Przedszkolaka, składającej się z podpisanego woreczka na kapcie, na ubrania awaryjne i na strój gimnastyczny, fartucha malarskiego, szczoteczki, kubka i pasty do zębów.
Dla dzieci 2 - 3-letnich komplet pościeli.


Przedszkole zastrzega sobie organizacje dni wolnych w dni poprzedzające święta lub dni po świętach. Rodzice będą o tym informowani na 2 tygodnie przed planowanym dniem wolnym.

Copyright © 2013. Tęczowa Kraina Rights Reserved.